Ewelina Kawecka

Prezes

Zuzanna Królak

Sekretarz Generalny

Marcelina Pustuł

Skarbnik
Klikając przycisk "Zapisz się" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w celu korzystania z prowadzonej przez Stowarzyszenie usługi „Newsletter”. I oświadczasz że zapoznałeś się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania i jesteś świadomy/świadoma, iż twoja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Adres do korespondencji:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Stalowa Wola,
ul. Ofiar Katynia 6,
37-450 Stalowa Wola

 

Dane do faktury:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

NIP: 525-156-91-60