Informacje (nasze projekty)

.
OSJ 2015

 

ELSA Stalowa Wola ma zaszczyt zaprosić członków Stowarzyszenia na Ogólnoposlkie Szkolenia Jesienne w Sandomierzu. Zapisy trwają od 07.09 do 13.09 2015 roku przez formularz na stronie internetowej http://osj.elsa.org.pl/

.

ODNS-300x79

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole oraz Koło Naukowe Medycyny Sądowej WPiA UO serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki” organizowanej w ramach Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych.

Celem konferencji jest próba poruszenia prawno-kryminalistycznych aspektów cyberprzestępczości oraz badań urządzeń teleinformatycznych, a także zwrócenie uwagi środowisk prawniczych na ww. problematykę na gruncie postępowania karnego.

Konferencja odbędzie się 19 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali. 5.18 o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym (wygłoszenie referatu) powinny w terminie do 9 marca br. przesłać na adres e-mail: knms@uni.opole.pl temat wystąpienia wraz z abstraktem oraz podaniem swojego imienia, nazwiska oraz uczelni i wydziału.

Wymogi dotyczące zgłaszania abstraktów:

1. Nazwa pliku powinna zostać zapisana wg wzoru: „ABSTRAKT.NAZWISKO.SKRÓT UCZELNI” np. „ABSTRAKT.Kowalski.UO” ABSTRAKT.
2. Pliki prosimy nadsyłać w formacie Microsoft Word (.docx lub .doc).
2. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 2 stron zatytułowanych: ABSTRAKT, imię i nazwisko autora, nazwa uczelni i wydziału oraz tytuł referatu.
3. Sposób sformatowania tekstu: font Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 1,5 cm, wyjustowany.
4. Abstrakt winien posiadać formę tekstu ciągłego bez stosowania przypisów.

Informacja nt. zakwalifikowania referatu będzie rozsyłana w terminie do 12 marca br.
W przypadku braku możliwości przyjazdu do Opola w terminie konferencji, istnieje możliwość odczytu referatu przez inną osobę.

Udział czynny oraz bierny w konferencji jest bezpłatny.

.

Mamy zaszczyt poinformować, że laureatem Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA Stalowa Wola został Paweł Banduła.

Serdecznie gratulujemy.

Drugie miejsce zajął Jan Michałkiewicz.

Trzecie miejsce zajął Mateusz Paluch.

Natomiast Aleksander Jama oraz Izabela Bożemska otrzymali wyróżnienia.

 

 

 

 

.
Slajd1

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Stalowa Wola zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 4 marca 2015 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli!

Konkurs pomaga zdobyć użyteczne narzędzia retoryki, takie jak umiejętność autoprezentacji, pokonywania stresu oraz publicznego przemawiania. Zachęcamy do udziału osoby, które chcą zaprezentować swoje zdolności oratorskie, wykazać się znajomością prawa, a także sprawdzić się w roli oskarżyciela/obrońcy.

Zadaniem uczestników Konkursu jest wygłoszenie 10-minutowej mowy przed sądem pierwszej instancji, na podstawie kazusu z zakresu prawa cywilnego bądź karnego oraz kilkuminutowych replik, czyli odpowiedzi na zarzuty strony przeciwnej. Zostają one poddane ocenie prawników.

.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno- integracyjne ELSA Stalowa Wola, które odbędzie się 28.10.2014r. o godzinie 19:30, na Wydziale Prawa i Nauk o Społeczeństwie w sali 105.

 

Join ELSA

Newsletter

@

Pliki do pobrania

 

Responsive image
Responsive image

Zobacz wyniki badań rynku Studenci Prawa w Polsce od 2006 roku.

 

ELSA w Twoim mieście

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Stalowa Wola.
Wszystkie prawa zastrzeżone.