Lokalny Konkurs Krasomówczy

LKK2

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Stalowa Wola zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 4 marca 2015 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli!

Konkurs pomaga zdobyć użyteczne narzędzia retoryki, takie jak umiejętność autoprezentacji, pokonywania stresu oraz publicznego przemawiania. Zachęcamy do udziału osoby, które chcą zaprezentować swoje zdolności oratorskie, wykazać się znajomością prawa, a także sprawdzić się w roli oskarżyciela/obrońcy.

Zadaniem uczestników Konkursu jest wygłoszenie 10-minutowej mowy przed sądem pierwszej instancji, na podstawie kazusu z zakresu prawa cywilnego bądź karnego oraz kilkuminutowych replik, czyli odpowiedzi na zarzuty strony przeciwnej. Zostają one poddane ocenie prawników.

Zwycięzca będzie miał możliwość wystąpienia na XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, odbywającym się w kwietniu w Szczecinie! Ponadto na zwycięzców (wyłonimy pierwsze 3 miejsca) czekają dodatkowe nagrody.

Dla zainteresowanych formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.