Kim jesteśmy?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

Założona została w 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Węgier, Niemiec i Polski. Na chwilę obecną ma swoje oddziały w 42. krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego z siedzibą w Brukseli.